CHỜ TRĂNG – August 16, 2007

Tháng Tám 16, 2007

ĐỢI CHỜ

Ừ,anh đợi dẫu biết là lâu lắm
Dẫu quanh anh ko thiếu những dịu dàng
Dẫu anh biết em cười anh ngớ ngẩn
A cứ chờ, em vẫn cứ lang thang.

Cứ gai góc cho biết mình gai góc
Cứ lang thang cho hết nẻo lang thang
Cứ cay độc cho hết điều cay độc
Để dành cho anh tất cả những dịu dàng

ST

Advertisements