THU ƠI – August 18, 2007

Tháng Tám 18, 2007

ĐỪNG TRÁCH MÙA THU


Em ơi xin chớ trách mùa thu
Mùa của sầu thương , của giã từ .
Nhưng chính trong lòng thu cũng nát
Vì tình thu đã chết thiên thu ..

Em ơi xin chớ trách lá rơi
Làm buốt tim ai tận cuối trời .
Em có bao giờ nghe lá khóc
Khi cành níu lá khóc chia phôi ..?

Em ơi xin chớ trách mây bay
Tự nó nào đâu thích mỏng , dầy .
Em có khi nào nghe gió hú
Mà dùm thương xót phận làm mây ..?

Em ơi cũng chớ trách trời cao ,
Trời chẳng chua cay , chẳng ngọt ngào .
Nhưng bởi lòng ta hoài nổi lửa
Thiêu tàn thêm mộng đã xanh xao …

NT

Advertisements