BÂNG KHUÂNG – August 17, 2007

Tháng Tám 17, 2007

HÀ NỘI SANG THU

Trời không nắng cũng không mưa

Chỉ hiu hiu gió cho vừa nhớ nhung

Em còn nhớ đến quê không?

Bãi dâu vẫn đợi, dòng sông vẫn chờ

Bâng khuâng câu chuyện tình cờ

Không mong nên hẹn,

Không ngờ thành thân

Rất xa bỗng hóa rất gần

Dù chưa gặp mặt một lần, lạ chưa!

Sáng nay Hà Nội giao mùa

Hồ thu tóc liễu

Tháp Rùa lung linh

Nước non đây nghĩa đây tình

Đọc thơ, Ai có thấy mình trong thơ?!

HZ