Hoài cổ – July 28, 2007

Tháng Bảy 28, 2007

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Kẻ chốn chương đài, người lữ thứ
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn!

BHTQ