VÀNH KHUYÊN – August 02, 2007

Tháng Tám 2, 2007

HÁT CA BỀNH BỒNG

(Giờ học hát của lớp mẫu giáo mầm non)

Có con chim vành khuyên ù,

Dáng trông thật du côn qué.

Mặt thẹo , đầu đinh “Đánh hết cha xóm làng”.

Chim đập bác chào mào bầm tím,

Chim đập cô sơn ca bầm xanh,

Chim đập anh chích chòe bầm đen,

Chim đập chị sáo nâu bầm dập.

Có con chim vành khuyên ù,

Kết băng cùng con chim ốm,

Đầu trọc , cầm dao Phá nát tan xóm làng! Uh nhì!!!


VỠ MỘNG

(Vô mông)

Có những lúc giật mình tan giấc mộng

Anh vô tình bị kiến cắn vô mông

Anh chợt nhớ đến những buổi chiều hồng

Anh cùng em trên ngọn đồi đón gió

Và nơi đó, trong mịt mùng đám cỏ

Anh vô tình.. bị kiến cắn vô mông

Trần Triệu Nguyên Phú

(Cháu cưng)