XUÂN NHƯ Ý – January 22, 2009

Tháng Một 22, 2009


KỶ SỬU

Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu đem vàng bạc chất đầy nhà ta
Nỗi buồn, nước mắt đem ra
Niềm vui, hạnh phúc Trâu mau tha về…
Khắp thị thành, khắp thôn quê
Trẻ con tíu tít mừng reo lì xì
Cụ bà, ông lão nâng ly
Bách niên giai lão sức tì hơn trâu
Mẹ ta trường thọ sống lâu
Cha ta chân cứng dãi dầu tráng niên
Anh ta thỏa chí thanh niên
Bạn ta thành đạt, làm nên công hầu
Trâu ơi trâu nhắn dùm ta
Phát tài phát lộc muôn nhà an vui.

ST

P/S : Tạm biệt cả nhà nhé. Chúc mọi người một năm mới thật như ý nhen.